วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ปฏิทิน

 


ปฏิทิน
วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงาน โดยอาศัยความคิดอย่างเป็นระบบ

อุปกรณ์

ผ้าดิบ
เครื่องสกรีน
ไม้ปาดสีสกรีน
สีสกรีน
พู่กัน
สีพลาสติก

กระบวนการทำงาน

1.เขียนตัวอักษรตามที่ต้องการ พร้อมกับวาดรูปตกแต่ง
2.ระบายสีโดยใช้ทักษะหลักการไล่สี
3.การลงมือปฏิบัติจริงได้เลยค่ะ

หลักการระบายสี แบ่งเป็น 2โทน คือ
สีโทนเย็น แบ่งเป็น 3 ชุด ดังนี้
สีดำ/สีน้ำเงิน/สีเขียวแก่
สีน้ำเงิน/สีเขียวเข้ม/สีเขียวอ่อน
สีเขียวเข้ม/สีเขียวอ่อน/สีเหลือง
สีโทนเย็น แบ่งเป็น 3 ชุด ดังนี้
สีแดง/สีส้ม/สีเหลือง
สีน้ำตาล/สีแดง/สีส้ม
สีดำ/สีน้ำตาล/สีแดง

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมการวาดภาพระบายสี

กิจกรรมการวาดภาพระบายสี

การเขียนภาพลายเส้น มีเทคนิคดังนี้

ความเชื่อมั่นในตนเอง
การฝึกเขียนด้วยสมาธิอย่างใจจดใจจ่อ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเส้น
 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ การเลียนแบบ
การสร้างจินตนาการโดยขาดประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ์ตูน
 
 
ข้อดีของการเขียนภาพลายเส้นด้วยปากกา

มีความเชื่อมั่นในการเขียนภาพ
มีสมาธิในการเขียนภาพ
มีการสร้างจินตนาการ
มีการคิดอย่างเป็นระบบในการลงมือเขียนภาพ

การใช้สี

                    1.สีโทนเย็น

           ชุดที่ 1. ดำ - น้ำเงิน - เขียวแก่
           ชุดที่ 2. เขียวแก่ - เขียวอ่อน- เหลือง
           ชุดที่ 3. น้ำเงิน - เขียวแก่ - เขียวอ่อน


                    2.สีโทนร้อน
          
           ชุดที่ 1. ดำ - น้ำตาล - แดง
           ชุดที่ 2. น้ำตาล - แดง - ส้ม
           ชุดที่ 3. แดง - ส้ม - เหลือง

 
 
ผลงาน